MSB – MLADI SLOVENSKI BALET

MK PNG

Mladi slovenski balet (MSB) je s svojim delovanjem pričel 1. junija 2014 v sklopu projekta Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 KARIERNE PERSPEKTIVE II “Mladi slovenski balet”, ki ga je delno sofinancirala Evropska unija v sklopu ESS in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Projekt Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 KARIERNE PERSPEKTIVE II, se je zaključil 31. decembra 2015.

Od 1. januarja 2016 MSB deluje v okviru programov Društva baletnih umetnikov Slovenije, katerih sofinancer je Ministrstvo za kulturo RS. Tako danes MSB ponuja možnost projektnega sodelovanja baletnim plesalcem, ki že v času šolanja izkazujejo svoj talent za preboj na profesionalne baletne odre oziroma baletnim plesalcem, ki so zaključili baletno šolanje, a se zaradi zasedenosti mest v profesionalnih baletnih ansamblih v njihove vrste niso uspeli prebiti.

 

LOGOTIP-ESS-SLO              MK PNG

MSB v času projekta Karierne perspektive II:

V MSB je bilo v času trajanja projekta Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 KARIERNE PERSPEKTIVE II izmenično zaposlenih skupaj 12 baletnih plesalk in plesalcev, hkrati 8 baletnih plesalk in plesalcev, ki so bili izbrani na treh avdicijah, ki so potekale v Ljubljani in Mariboru.

Plesalci MSB v obdobju projekta Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 KARIERNE PERSPEKTIVE II

MSB so sestavljai mladi slovenski baletni plesalci, ki se po končanem baletnem šolanju niso zaposlili, za kar je vzrok zasedenost delovnih mest v obeh slovenskih baletnih ansamblih. Na podlagi avdicij so tako v MSB vključeni baletni plesalke in plesalci, ki so s svojim visokim nivojem tehničnega in umetniškega znanja izpolnjevali pogoje za poudabljanje najbolj zahtevnih smeri baletne umetnosti: klasični balet, tehnika plesanja na konicah prstov, neoklasični balet, sodobni balet in ples, njihovo znanje pa je bilo ekvivalentno predvsem znanju tistih mladih baletnih plesalcev, ki jih zaposlujejo v obeh slovenskih profesionalnih baletnih ansamblih.

Delovne obveznosti zaposlenih so vključuevale v prvi vrsti plesanje v lastnih baletnih produkcijah, ob tem pa tudi sodelovanje v predstavah SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor. V okviru stalnih dopolnilnih izobraževanj, ki so se štele v redno delovno obveznost, so zaposleni pridobivali dodatna znanja, s katerimi jim bo omogočeno bodisi dodatno delovanje na področju baletne koreografije, bodisi takojšnjo vključitev v delo enega od slovenskih ali tujih baletnih ansamblov, brez da bi potrebovali čas za prilagoditev, navajanje na drugačno delo ali vključitev v njihov redni repertoar.